Program

Klub Malucha „Tęczowe misie” otwarty jest codziennie do poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 18.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin pracy klubu do indywidualnych potrzeb rodziców i dzieci, po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunami. Rodzice mają także możliwość skorzystania z opieki na godziny.

Klub Malucha przyjmuje zapisy przez cały rok kalendarzowy według kolejności zgłoszeń oraz na zasadzie dostępności miejsc.

W Klubie prowadzimy szereg zajęć w tym:

Rytmikę i Logorytmikę

Zajęcia łączące elementy logorytmiki, a więc metody stosowanej między innymi w postępowaniu logopedycznym, opartej na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała oraz rytmiki – polegającej gównie na przekazywaniu ciałem ruchu muzycznego. Podstawowym założeniem tej metody jest ścisły związek muzyki i ruchu. Muzyka staje się bodźcem do ruchu i jego inspiracją, natomiast ruch powinien być następstwem muzyki i wywołanego nią stanu emocjonalnego.

W programie zajęć przewidujemy między innymi:

„Gimnastyka dla języka”
– zajęcia kształtujące i wspomagające rozwój mowy dzieci prowadzone przez logopedę

To propozycja zajęć, skierowana zarówno do dzieci prawidłowo rozwijających się- sprzyjając poprawnemu, wyrazistemu oraz pięknemu mówieniu, jak i do dzieci z zaburzoną mową- stanowiąc ważny element wspomagający terapię logopedyczną.

Główne cele zajęć to:

Zajęcia plastyczno-techniczne

Zajęcia te są uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą.

Cele zajęć:

Techniki plastyczne wykorzystywane podczas zajęć to między innymi:

Zajęcia gimnastyczne

Język angielski
(płatne dodatkowo, prowadzone przez mgr filologii angielskiej)

Ponadto zajęcia prowadzone są w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone prze MEN:

W proponowanym programie następuje odejście od podziału treści programowych na poszczególne grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół wydzielonych obszarów edukacyjnych. W każdym obszarze edukacyjnym wyodrębniono zagadnienia szczegółowe, w których wydzielono (najczęściej) cztery poziomy działań na zasadzie narastania trudności. Wydzielone obszary edukacyjne:

 1. Obszar edukacji społeczno-moralnej
 2. Obszar edukacji zdrowotnej
 3. Obszar edukacji ruchowej
 4. Obszar edukacji przyrodniczej
 5. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia
 6. Obszar edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania
 7. Obszar edukacji matematycznej
 8. Obszar edukacji kulturowo-estetycznej
 9. Obszar edukacji muzycznej
 10. Obszar edukacji technicznej
 11. Obszar edukacji komunikacyjnej

Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci. Jestem częścią świata. Program ten przede wszystkim kładzie nacisk na:

Przykładowy plan dnia

6:40 – 8:00 - schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne
8:00- 8:30 – gimnastyka poranna
8:30 – 8:55 – czynności porządkowe po zajęciach porannych, czynności higieniczne przed śniadaniem
9:00 – 10:00 – śniadanie i przygotowanie do zajęć
10:00 - 11:00 – zajęcia rytmiczne i logorytmiczne
11:00 - 11:30 - pobyt na świeżym powietrzu, czynności higieniczne
11:40 – 12:30 – obiad (I danie)
12:30 – 13:30 – relaks, zajęcia grupowe, zabawa, czynności porządkowe i higieniczne
13:30 – 14:30 - obiad (II danie)
14:30 – 15:30 – relaks, zabawa, zajęcia plastyczne, czynności porządkowe i higieniczne
15:40 – 16:30 – podwieczorek
16:30 – 18:00 – relaks, zabawa, zajęcia dodatkowe (plastyczne, gimnastyka popołudniowa), rozchodzenie się dzieci do domu